1. Anasayfa
 2. Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri


TechDergi.net, internet sitesi, sosyal medya platformları, haber yazılımları ve diğer bir çok mecrada kesintisiz 7 gün 24 saat haber, içerik ve bir çok farklı hizmet sunmaktadır. Takipçileri, okurları ile diyaloğa girerek hayatlarına değer katmaya çalışan teknoloji haber sitesidir.

Her zaman takipçilerimize ve okuyucularımıza karşı sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket ederek, saygılı bir yayın yürütmeye özen gösteriyoruz. Takipçilerimiz ve okurlarımıza en iyi seviyede, gazetecilik mesleği etik ilkelerine uygun, yaratıcı, bilgilendirici, yol gösterici ve eğlenceli içerikler üreteceğimiz sözünü veriyoruz.

1-Güven

 1. En temel değerimiz güvendir. Oluşturduğumuz içeriklerle okurlarımızın ve takipçilerimizin güvenini kazanarak, bu kazanıma zarar vermemeyi gözetiyoruz. Geleceğe atacağımız adımların arkasında bu güven duygusu bulunmaktadır.

2- Bağımsızlık

 1. Takipçi ve okuyucularımızın güven duygusunun temelinde, ekibimizin bağımsızlığımız bulunmaktadır.

  Ekibimiz, görevini her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar. Tech Dergi’nin ve şahsının itibarını sarsacak hiç bir falliyet ve organizasyon içinde bulunmaz. Bağımsızlık ilkesine gölge edecek çıkar çatışması durumlarından uzak durur.
 2. Bağımsızlık unsurlarımızdan bir diğeri ekonomik kazanımlar ve ilkeli yönetimdir. Ekonomik olmayan bir faaliyet, başka bir kaynağa bağımlılık demektir.
 3. İlan, reklam ve sponsorluk gibi ticari unsurlar bağımsızlık ilkemize zarar vermeyecek şekilde inceleniyor, filtreleniyor ve belirleniyor.

3- Doğruluk

 1. İçeriklerimizin temel görevi, gerçekleri bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde takipçilerimize ve okuyucularımıza iletmektir.
 2. Hiç bir zaman hızlı yayın yapmak adına içeriklerimizi doğrulamadan, abartarak ya da basitleştirerek yayınlamıyoruz. Bilmediğimiz olay ya da durumlarda bilmediğimizi kabul ediyor, spekülasyona neden olacak içerikler üretmemeye çalışıyoruz.
 3. Takipçilerimizi ve okurlarımızı, bilerek, kastan yanıltmamak; bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan yanıltmaları en aza indirmek ve en kısa sürede düzeltmek hedefimizdir.
 4. İnsanları ve özellikle küçük yaştaki kitleleri etkileyebilecek, özendirici veya yöntem gösterici olabilecek ayrıntılara, şiddete yönlendiren, şiddeti yücelten içeriklere, dil ve anlatım unsurlarını yayınlamıyoruz.
 5. İçeriklerimiz içerisinde insan hayatının her halini göstermek durumdan olabiliyoruz. Bu tür içeriklerin zaman zaman rahatsız edici, yadırgatıcı olabileceğini biliyoruz. Bunu yaparken, insanlara -özellikle de çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara- bilinçli zarar vermemeye; ve toplumun değerlerini, gereksiz, ölçüsüz ve gerekçesiz şekilde rencide etmemeye özen gösteriyoruz.
 6. İçeriklerimizde, doğrudan haber unsuru olmadığı sürece, insanları ırkı, milleti, toplumsal sınıfı, dili, dini inanç veya inançsızlığı, meslek grubu ve fiziki veya zihni engelleri ile tanımlamaktan; bu özellikleriyle alay, küçümseme, aşağılama konusu yapmaktan kaçınıyoruz.
 7. Bir grup ya da kişiyi, muhtelif sıfat, değerlendirme ve yöntemlerle ‘ötekileştirilip’ nefret öznesi haline getirmiyoruz. Nefret suçlarını çağrıştıracak ifadelere kesinlikle yer vermiyoruz
 8. Kişi ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçükdüşüren, aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanmıyoruz.
 9. Takipçilerimizin ve okurlarımızın, çocuklarının korunması için özel bir beklentileri olduğunun bilincindeyiz. İçeriklerimizde yer alan ya da içeriklerimizin konusu olan çocuk ve ergenlerin fizik ve duygusal olarak korunması için özel çaba gösteriyoruz

Paylaş